Logi sisse või loo uus kasutajakonto.

Registreerunud kasutajad saavad kuu aega näha entsüklopeedia kõikide artiklite täisversioone. Loe lisaks siit »

Telli uudiskiri.

Saadame Sulle teavet viimati uuendatud artiklite ja TEA e-väljaannete eripakkumiste kohta. Lubame omalt poolt, et ei tülita Sind nendega tihemini kui kord nädalas.

/ Kasutaja privaatsus

Kasutaja privaatsus

Kasutajaandmete töötlemise põhimõtted ENTS.EE-s määratlevad ENTS.EE käsutuses olevate kasutajaandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.
Kasutaja
ENTS.EE Kasutaja on isik, kes on registreerunud ENTS.EE veebilehel või astunud lepingulisesse suhtesse TEA Kirjastus AS-iga.
Kasutajaandmed
Kasutajaandmed on igasugune info, mis on ENTS.EE-le oma Kasutaja kohta teada (nt Kasutaja nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).
Kasutajaandmete koosseis
ENTS.EE kogub Kasutajaandmeid järgmises koosseisus:
• ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
• isikukood/registrikood;
• elukoht/asukoht;
• kontaktandmed.
Kasutajaandmete töötlemine on igasugune Kasutajaandmetega tehtav toiming (sh nende kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine Kasutajaandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).
Kasutajaandmete töötlemise eesmärk on
• täita Kasutajaga sõlmitud lepingut;
• paremini mõista Kasutajate ootusi ning seeläbi täiustada neile pakutavaid teenuseid;
• kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
• täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).
Kasutajaandmete töötleja on TEA Kirjastus AS (reg. kood 10403710, Liivalaia 28, Tallinn 10118).
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Kasutaja ega Kasutajaandmete töötleja.
Kasutajaandmete avaldamine
Kasutajaandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu ilma Kasutaja eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.
Postitusfirmadega ja telefoniküsitluse teenust osutavate firmadega on TEA Kirjastus AS sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.
Kasutajaandmete kasutamine teenuste pakkumisel
ENTS.EE saadab Kasutajatele ENTS.EE pakkumisi ja uudiskirju, kui Kasutaja on selleks soovi avaldanud.
Kasutajal on õigus igal igal ajal ENTS.EE-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.
Kasutajaandmete muutmine ja nende töötlemise lõpetamise taotlemine
Kasutajal on õigus tutvuda oma Kasutajaandmetega veebilehe www.ents.ee, e-posti ents@tea.eu või telefoni (+372) 6161 006 kaudu. Kui Kasutajaandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab Kasutaja need muutma veebilehel www.ents.ee, või sellest teatama e-posti ents@ents.ee või telefoni (+372) 6161 006 kaudu.
Kasutajal on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.
Täiendav info Kasutajaandmete töötlemise kohta
Kui soovite oma Kasutajaandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meie klienditoe telefonil (+372) 6161 006 või kirjutage e-posti aadressil ents@ents.ee. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kella 09.00-17.00ni.