Logi sisse või loo uus kasutajakonto.

Registreerunud kasutajad saavad kuu aega näha entsüklopeedia kõikide artiklite täisversioone. Loe lisaks siit »

Telli uudiskiri.

Saadame Sulle teavet viimati uuendatud artiklite ja TEA e-väljaannete eripakkumiste kohta. Lubame omalt poolt, et ei tülita Sind nendega tihemini kui kord nädalas.

/ Kasutustingimused

Kasutustingimused

1. Kõik ENTS.EE registreeritud kasutajad peavad registreerumisel või esmasel sisselogimisel kinnitama, et nad nõustuvad siinkirjeldatud Kasutustingimustega ja arvestavad kõiki kohaldatavaid seadusi ja õigusakte. Juhul, kui Kasutaja kõigi Kasutustingimustega ei nõustu, ei ole ENTS.EE kasutamine lubatud. ENTS.EE kasutamiseks loetakse ükskõik millise veebikeskkonnas ENTS.EE avaldatud teksti, kujutiste vm andmete kasutamist mistahes viisil.

2. ENTS.EE kasutamine on lubatud üksnes üldotstarbeliste veebilehitsejatega (näiteks Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari jne). ENTS.EE kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad veebilehele automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.

3. ENTS.EE tavapäraseks kasutamiseks loetakse tutvumist ENTS.EE sisuga ülalmärgitud veebilehitsejate abil, siin avaldatud informatsiooni kasutamist isiklikel eesmärkidel (s.h õppetöö) ning informatsiooni avaldamist registreeritud Kasutaja poolt vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele. Veebikeskkonnas ENTS.EE avaldatud andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on keelatud.

4. Registreeritud Kasutaja staatus kehtib litsentsi kehtivusaja lõpuni.

5. Haldaja jätab endale õiguse antud Kasutustingimuste osaliseks või täielikuks muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest käesoleval lehel. Kui Kasutaja muudetud Kasutustingimustega ei nõustu, siis kohustub ta lõpetama ENTS.EE kasutamise. ENTS.EE edasine kasutamine tähendab nõustumist ka Kasutustingimuste muudatustega.

6. ENTS.EE ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Haldajale või tema Lepingupartneritele. Haldajale kuuluvad ühtlasi autoriõigused Haldaja poolt loodud tarkvarale, kujundusele ning autoriõigusega kaitstud lahendustele.

7. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele registreeritud Kasutaja kontaktandmeid, välja arvatud kontaktandmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks või uurimiseks või muudel juhtudel. Kasutaja poolt edastatud kontaktandmeid kasutab Haldaja üksnes Kasutajale viimase poolt soovitud teenuste osutamise eesmärgil ning seoses nende teenustega.

8. Kasutaja on kohustatud järgima intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte. Kasutajal on keelatud kasutada ENTS.EE või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õiguserikkumise toimepaneku eesmärgil.

9. Kasutaja on kohustatud tagama, et tema poolt veebilehele saadetavad failid ja muud saadetised ei sisalda arvutiviirusi ega muid arvutiprogramme või faile, mis kahjustavad või võivad kahjustada või muul viisil häirivad või võivad häirida ENTS.EE normaalset tööd või mis salvestuvad ENTS.EE teiste kasutajate arvutitesse ning kahjustavad või häirivad nende arvutite normaalset tööd.

10. Kasutaja kohustub hoidma saladuses Haldaja või tema lepingupartnerite poolt talle saadetud parooli ja salasõna. Kasutaja peab tagama, et parool ja salasõna ei satuks kolmandate isikute kätte, kellel puuduvad Kasutaja volitused parooli ja salasõna kasutamiseks.

11. Kasutaja kohustub kasutama veebikeskkonda ENTS.EE üksnes seaduslikel ja õiguspärastel eesmärkidel.

12. Haldajal on õigus vastavalt teenuste arengule muuta ühepoolselt teenuste hinnakirju. Teenuste hinnakirja või kasutamistingimuste muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid eelnevalt ENTS.EE vahendusel.

13. Haldajal on õigus piirata Kasutaja õigusi ENTS.EE kasutamisel või lõpetada Kasutaja registreeritud staatus juhul, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi.

14. Haldajal on õigus piirata nende isikute ligipääsu veebikeskkonnale ENTS.EE, kes ei täida käesolevaid kasutustingimusi või kes rikuvad kehtivaid õigusakte. Kasutaja õiguste piiramisel teavitatakse sellest Kasutajat ning võimalikud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

15. Kasutajal on keelatud koguda lubamatutel põhjustel Kasutajate isikuandmeid (k.a. kasutajanimed, e-maili aadressid jms)


Mõisted

ENTS.EE - veebikeskkond, mis on kättessaadav internetilehel www.ents.ee.
Andmebaas - kõik teaduri veebikeskkonnas olevad tekstid, andmed, fotod ja muud materjalid.
HaldajaENTS.EE looja ning haldaja on TEA Kirjastuse AS, mille tegevusala on kirjastamine.
Kasutaja - www.ents.ee veebikeskkonna kaudu Haldaja poolt pakutavaid teenuseid kasutav ning registreerunud isik.
Lepingupartner – isik, kes on sõlminud Haldajaga vastava lepingu.